Lachgassedatie voor diverse medische behandelingen

Wat is lachgassedatie?

Lachgassedatie, ook wel lachgas-anxiolyse genoemd, is een absoluut veilig en vertrouwd hulpmiddel waarbij de patiënt gesedeerd wordt en toch continu bij bewustzijn blijft. De patiënt krijgt met behulp van een neus- of full face masker een mengsel van zuurstof en lachgas toegediend welke een kalmerende en rustgevende werking heeft. Doordat de patiënt bij bewustzijn blijft bij de sedatie is het voor de patiënt mogelijk om te reageren op eventuele instructies. Naast het kalmerende en rustgevende effect wordt lachgassedatie ook ingezet om het kokhalsreflex te verminderen. Mede hierdoor kan een medische, cosmetische of tandheelkundige behandeling zonder stress plaatsvinden.

Hoe werkt lachgassedatie?

Voordat het toedienen van het lachgas begint, dient u alles rondom de gehele behandeling eerst te bespreken met uw patiënt. De gezondheid en eventueel het medicijngebruik van de patiënt komen aan bod, net als de uit te voeren behandeling en de te verwachten effecten van de lachgassedatie. Tevens wordt de praktische gang van zaken doorgenomen zodat er geen onduidelijkheden meer zijn voor uw patiënt.

Bij lachgassedatie krijgt een patiënt via een neus- of mondmasker een mengsel van zuurstof en lachgas toegediend. De hoeveelheid zuurstof in dit mengsel is minimaal 50%. Vervolgens kan het percentage lachgas in dit mengsel langzaam worden verhoogd door de behandelaar, tot het optimale percentage lachgas in verhouding tot zuurstof (ofwel de optimale concentratie van het mengsel) wordt bereikt. De patiënt zal zich op dit optimale niveau een stuk rustiger en ontspannen voelen, maar blijft wel bij bewustzijn en
. De sedatie werkt alleen wanneer het neus- of mondmasker gedurende de gehele behandeling gedragen wordt. Het gevoel dat de patiënt ervaart wordt ook wel het champagne-gevoel genoemd: de patiënt voelt zich door het lachgas aangenaam, warm, ontspannen en een beetje een ‘afwezig’. Er ontstaan tintelingen in de handen, benen en lippen. Tevens is het tijdsbesef van de patiënt sterk verminderd: lange ingrepen voelen aan als een korte ingrepen.

Wanneer gebruik je lachgassedatie?

Lachgassedatie wordt binnen de tandheelkunde al sinds 1986 ingezet. Het gebruik van lachgas tijdens een tandheelkundige behandeling is destijds officieel goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid in Nederland. In november 2016 is er in België door de Hoge Gezondheidsraad een rapport opgesteld waarin het gebruik van lachgas als nuttig wordt beschouwen. Lachgas wordt binnen de zorg ingezet voor allerlei verschillende doelgroepen en branches: zowel bij kinderen als volwassenen met tandartsangst, bij mensen met een verstandelijke beperking, bij mensen met een extreme kokhalsneiging, bij mensen met prik (vaccinatie) angst, bij mensen met angst voor bepaalde cosmetische/plastische ingrepen en voor comfort bij veel standaard medische ingrepen en behandelingen. Eenvoudige behandelingen binnen de cosmetische/plastische chirurgie die als relatief pijnlijk worden beschouwt zijn ook uiterst geschikt voor lachgassedatie om zo het comfort te verhogen voor patiënt en behandelaar.

De voor- en nadelen van lachgassedatie

Wat zijn de voordelen?

Lachgassedatie biedt veel voordelen, voor zowel de patiënt als de behandelaar. Een groot voordeel is dat het binnen een aantal minuten in- en uitgewerkt is. Zo kan de patiënt na de behandeling weer deelnemen aan het verkeer. Lachgas is een veilig medisch gas dat zonder risico’s toegediend kan worden in combinatie met het juiste percentage zuurstof en de juiste apparatuur. De hoeveelheid lachgas die ingeademd wordt kan daarbij nauwkeurig worden afgestemd op de behoefte van de patiënt. Een ander voordeel van lachgassedatie is dat het gebruikt kan worden om onnodige pijn en angst tijdens een medische ingreep te voorkomen en verminderen. Eerder benoemde voordelen zoals het rustgevende (champagne) gevoel, het verlies van het tijdsbesef en het continue bij bewustzijn blijven tijdens de behandeling zijn voor zowel de patiënt als behandelaar erg belangrijk.

Wat zijn de nadelen?

Er zijn een aantal contra-indicaties voor het uitvoeren van lachgas-anxiolyse.
Niet iedereen is geschikt om behandeld te worden met lachgas, denk bijvoorbeeld aan zwangere vrouwen of kinderen die te jong zijn om duidelijk te communiceren. Behandelaars leren deze contra-indicaties tijdens de gecertificeerde lachgassedatie/ lachgas-anxiolyse cursus om zo de veiligheid van de patiënten te kunnen garanderen. De volledige lijst contra-indicaties zijn hier terug te lezen in de richtlijnen database.

Zijn er bijwerkingen?

De toediening van lachgas is een veilige en kindvriendelijke procedure. Het mengsel van lachgas met zuurstof zorgt voor een veilige roes waardoor de patiënt zijn zorgen over de behandeling verliest. Het is mogelijk dat de patiënt euforie of een lachkick ervaart, echter probeert u als behandelaar dit te voorkomen. Te veel lachen is tijdens de sedatie een teken van oversedatie en zorgt tevens voor lekkage in de kamer. Tijdens de behandeling kunnen er tintelingen worden waargenomen in de mond of in ledematen.

Sommige patiënten kunnen last hebben van lichte bijwerkingen zoals duizeligheid, licht in het hoofd en misselijkheid. Deze bijwerkingen verdwijnen enkele minuten na het aanpassen van de mening van het zuurstof/lachgas mengsel. Na afloop van de behandeling worden alle lachgasdeeltjes uit het bloed van de patiënt gespoeld om de patiënt weer helemaal bij bewustzijn te brengen. Na afloop zijn er geen bijwerkingen waarneembaar.

Doelgroep

Voor wie is lachgassedatie geschikt?

Lachgassedatie kan in principe toegepast worden bij iedere patiënt. Hieronder staan een aantal specifieke gevallen waarbij lachgassedatie goed toegepast kan worden:
• Kinderen die angstig en of gespannen zijn voor een tandheelkundige of andere medische behandeling;
• Kinderen die moeilijk stil kunnen zitten en onrustig zijn tijdens een tandheelkundige of andere medische behandeling;
• Mensen met angst voor een tandheelkundige of andere medische behandelingen;
• Mensen met verhoogde braak- en kokhalsreflexen;
Mensen bij wie stress beter vermeden kan worden;
• Mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking;
• Mensen voor wie een reguliere verdoving niet van toepassing is;
• Mensen die graag kiezen voor een luxe behandeling met extra comfort.

Lachgassedatie bij de tandarts

Hoe werkt het bij de tandarts?

Binnen de tandheelkunde wordt enkel gebruik gemaakt van een dubbel neusmaskersysteem om de veiligheid van zowel de tandarts als de patiënt te waarborgen. Door een scheiding tussen toe- en afvoer bij het masker wordt zowel de verspilling als de lekkage sterk verminderd. Het latexvrije masker zit comfortabel en kan tijdens de gehele behandeling blijven zitten om zo lekkage te voorkomen.

Het afzuigen van de gassen wordt bij de tandarts veelal geregeld via de dentale handafzuigingen in de behandelkamer. Grodenta biedt tevens de optie om een ingebouwde afzuigpomp op het lachgasapparaat te leveren. Deze afzuigpomp kan direct worden aangesloten op de ventilatieschacht in de kamer.

Welke producten heeft Grodenta voor tandartsen?

Alle maskers worden geleverd in verschillende maten. Het dubbelneusmasker  is verkrijgbaar in de maat kind of volwassen. Deze maten worden gelden ook voor de ademballon. Grodenta biedt de optie om het masker te voorzien van een geur door middel van de anesthesie geurstiften, om zo de behandeling nog prettiger te laten verlopen. Om de patiënt te monitoren tijdens een behandeling wordt ten alle tijden een pulse oximeter gebruikt. In de webshop zijn hier verschillende varianten te verkrijgen.

Het complete lachgassedatie pakket voor de tandarts is te vinden onder 
GroFlow Tandheelkunde.
Voor de overige benodigdheden aan de apparatuur en accessoires verwijzen we u naar onze webshop.

Lachgassedatie bij cosmetische behandelingen

Hoe werkt het bij de cosmetische behandelingen?

Een andere specialisatie van Grodenta is lachgassedatie voor cosmetisch/plastische chirurgische ingrepen. Laserontharing, botox, fillers, liposuctie, Ultherapy en vele andere behandelingen zorgen relatief vaak voor lichte of irriterende pijn wat voor een minder prettige ervaring kan zorgen. Dit geldt ook voor ingrijpende behandelingen waarbij er alleen gebruik gemaakt wordt van plaatselijke verdoving. Het gebruik van lachgassedatie verhoogd hierbij het comfort van de patiënt. Om aan de wensen en behoeftes van uw praktijk te voldoen, wordt de opzet van onze apparatuur compleet afgestemd op uw praktijk.

Welke producten heeft Grodenta voor cosmetische behandelingen?

Voor de cosmetische behandelingen wordt er gewerkt met verschillende toedieningssystemen; een transparant licht plakmasker voor de neus en een fullface masker voor lange, ingrijpende behandelingen. Het slangencircuitsysteem welke gebruikt wordt voor cosmetische behandelingen is verschillend ten opzichte van de slangencircuits voor de tandheelkundige branche. Voor cosmetische behandelingen wordt het medisch volgelaatsysteem gebruikt.

Het complete lachgassedatie pakket voor de cosmetische branche is te vinden onder 
GroFlow Cosmetisch.
Voor overige benodigdheden aan de apparatuur kunt u hier onze webshop bezoeken.

Lachgassedatie bij medische behandelingen

Hoe werkt lachgassedatie bij medische behandelingen?

Grodenta heeft door jarenlange ervaring en deskundigheid de beste applicaties ontwikkeld voor medische lachgassedatie. Dit heeft er toe geleid dat onder andere de SEH, CBT, kinderafdelingen en Radiologie al voorzien zijn van een op maat ontwikkelde opzet.

De focus binnen deze afdelingen ligt op angst- en stressvermindering waardoor zowel volwassen als kinderen een fijnere ervaring hebben tijdens hun verblijf of behandeling. De apparatuur werkt geheel op gasdruk en is dus binnen enkele seconden toe te passen, hierdoor is de apparatuur van Grodenta voor vele artsen een betrouwbaar en effectief hulpmiddel.

De meest voorkomende toepassing binnen de medische branche is het volgelaatsmasker. Met de ingebouwde eenrichting ventielen en filters wordt het de toedienen en afzuigen van het gas geheel van elkaar gescheiden. Dit verhoogt de hygiëne en zorgt ervoor dat lekkage en verspilling sterk wordt verminderd.

Welke producten heeft Grodenta voor medische behandelingen?

Voor medische behandelingen hebben we het medisch volgelaatsysteem als toedieningscircuit. Binnen de medische branche wordt er gebruik gemaakt van de full-face maskers. Daarnaast heeft Grodenta ook een defibrillator in het assortiment. Het is verplicht om een defibrillator te hebben als er met lachgassedatie wordt gewerkt.

Het complete lachgassedatie pakket voor de medische branche is te vinden onder 
GroFlow Medisch.
Voor overige benodigdheden aan de apparatuur kunt u hier onze webshop bezoeken.

Kosten en verzekering

Wordt er vanuit de verzekering iets gedekt?

De kosten voor het toedienen van lachgas kunnen worden ingediend bij de zorgverzekeraar onder de codes B10- B11- B12. In de meeste gevallen wordt dit vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelaar dient een machtiging bij de zorgverzekeraar in voor de vergoeding van de gemaakte kosten. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld angst en de patiënt heeft een doorverwijzing van de huisarts, kan dit het machtigingsproces vergemakkelijken. Echter verschilt het beleid voor de vergoeding van lachgassedatie per zorgverzekeraar. Dit beleid is terug te vinden op de website van de desbetreffende zorgverzekeraars.