LachgassedatieVoor behandelend specialisten
Grodenta gas & ventilatie meting

Grodenta gas & ventilatie meting

Met Grodenta's geavanceerde apparatuur wordt er in de behandelkamers gemeten of:

- De primaire afzuiging naar behoren werkt en voldoet aan de normen 

- De ruimte afzuiging naar behoren werkt en 6 keer per uur be- en ontlucht.

- Er geen lekkages zijn die invloed kunnen hebben op de patiënt of de (tand)arts. 

€ 400,00

Heeft u vragen over onze lachgassedatie producten?Wij zijn u graag van dienst

+31 13 5230230 info@grodenta.com